Helheds­tandpleje

Her kan du få et hurtigt overblik over hvordan Aarhus Tandlægehus ser på vigtigheden af at anlægge en helhedsbetragtning i tandplejen – ‘helhedstandpleje’.

Tandlæge Bent Christiansen praktiserer nu med sin holistiske tilgang til tandplejen fra Aarhus Tandlægehus.

Holistisk helhedstandpleje

En holistisk tandlægetilgang til tandplejen indebærer en opfattelse af at sundhedstilstanden i munden påvirker resten af kroppen. Sygdomme andre steder kan ofte afsløres i mundens organdele: tænder, slimhinder, muskler og knogler. Den holistiske tandlæges helhedstandpleje går målrettet efter årsagerne og anviser årsagsrettet behandling eller livsstilsændring i indsatsen for at stoppe sygdomsudviklingen og om muligt genopbygger vævsfunktionen.

Betændelsestilstande

I munden opstår betændelsestilstande nemt i form af tandkødsbetændelse eller rodbetændelse inde i tænderne eller omkring døde tænder.. Undersøgelser viser i dag at f.eks. hjerte-/ karsygdomme og ledsmerter for en stor dels vedkommende kan stamme fra ubehandlede betændelsestilstande i munden. Det er vigtigt at disse betændelsestilstande bringes i behandling.

Tandskader

Tandskader kan opstå ved brug, slag og utilstrækkeligt renhold. Også her må årsagen til skaden afdækkes og forslag til udbedring og forebyggelse af fremtidig nedbrydning af tænderne drøftes i dialog med patienten. Valg af behandlingsmetode skal i mindst mulig grad indvirke negativt på legemet og vævsvenlige materialer er en kerneværdi.

Derfor er brug af tandfyldningsmaterialer, som frigiver tungmetal – f.eks. kviksølv – til kroppen, udfaset for mange år siden på klinikken da vi er overbevist om at disse fyldninger kan give neurologiske og fysiske problemer for vores patienter samt fosterskader.

Amalgamfyldninger, som indeholder kviksølv, fjernes på klinikken på en måde, som ikke forurener resten af kroppen. Vi benytter de internationalt anerkendte retningslinjer beskrevet hos IAOMT og Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale for fjernelse af amalgamfyldninger herunder beskyttelse af patienten og os selv under behandlingen.

Det er den helhedsorienterede tandpleje og holistiske tandlæges opgave at formidle indsigt om de problemstillinger som patienten udviser, så de bedste, billigste og mest fremtidssikre valg af behandling kan foreligge, før patientens beslutning tages – og samtykke om praktisk indgriben gives.