Tidsbestilling

Kære patienter.

Regeringen og Sundhedsstyrelsen ændrer coronatiltagene til en hver tid efter smittens udvikling og samfundskritiske situation. Vi følger selvfølgelig udviklingen tæt, og regulerer vores forholdsregler til Sundhedsstyrelsens retningslinier hver gang, der sker ændringer. Vi ændrer hele tiden til den sikre side. Klinikken følger de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker (NIR), samt sundhedsstyrelsens anbefalinger, i forhold til forebyggelse af smitte med Coronavirus, så det er sikkert for dig, at komme ind til behandling på vores klinik.

Det betyder bl.a., at du kan opleve os i ’rumdragter’, da vi bruger de til en hver tid nødvendige værnemidler; men det er stadigvæk de samme søde mennesker, der er bagved. Vi undgår håndtryk, kindkys og kram – og begrænser den fysiske kontakt. Vores venteværelse er desværre uden læsestof og varme drikke, da sundhedsmyndighederne påbyder, at disse er fjernet for en sikkerheds skyld pga. risiko ved kontaktoverførsel af smitten. Men vil du gerne have en kop kaffe, kakao eller the alligevel – så laver vi gerne en til dig. Vores rengøring og desinfektion er som sædvanlig i top og alt autoklaveres og/eller steriliseres. Vi har nu også indrettet processug, der bortleder aerosoler fra behandlingen.

Vi beder dig om ikke at møde til behandling før tid, men bare til den aftalte tid, så vi undgår, at der sidder patienter i venteværelset længere end nødvendigt. Vi vil gøre alt for at overholde vores tid, så du kan komme til behandling som aftalt. Af og til vil der kunne forekomme ventetid, uanset hvad vi gør, da akutte patienter eller behandlinger kan kræve større tidsforbrug end forventet. Men vi vil klart forsøge at undgå det, hvilket normalt også lykkes.

Hvis der er risiko for for mange patienter i venteværelset i forhold til afstandskravene, kan det betyde, at vi skal bede dig vente i bilen, eller et af os anvist sted. Dette for at minimere risikoen for afstandssmitte.

Reglen om, at du ikke skal møde til behandling, hvis du føler dig influenzaramt (hoster, åndenød, muskelsmerter, hovedpine, feber m.v.) gælder stadigvæk. Hvis du føler dig syg, så ring til os (tlf.: 86 10 06 06) inden behandlingen, så vi kan tale sammen om, hvad du skal gøre, og hvordan vi kan indrette en ny tid til dig. Du kan til enhver tid få testet, om du er Corona/Covid19 smittet i de mange testcentre, der er etableret overalt, hvis du er i den mindste tvivl om, om du er ’coronasyg’. Din kommunes testfaciliteter findes let på nettet. Benyt f.eks. linket: Coronaproever.dk

Al tidsbestilling til tandbehandling vil vi helst have foregår pr. telefon (tlf.: 86 10 06 06), da kontaktsmitten minimeres bedst sådan. Vi har telefontid mandag – torsdag mellem kl. 8.00 – kl. 15.00 samt fredag mellem kl. 8.00 – kl. 12.00.

Så ring…

 

Sundhedsstyrelsen har udfærdiget nogle retningslinier for borgernes adfærd og forskellige situationer. Du kan læse om dem ’her’:
https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Vi glæder os til at se jer, og håber at vi alle – ved hjælp af vores adfærd – snart får has på den lede coronavirus, der terroriserer vores tilværelse.

Mange hilsener
Jette Schlütter, tandlæge


Vi er af den opfattelse, at det er lettest og smidigst at foretage tidsbestilling pr. telefon, da vi her sammen hurtigt når frem til den tid, der passer dig bedst. Ved brug af online-booking, vil der blive en masse skriverier frem og tilbage, før vi har fundet den optimale tid. Vi respekterer naturligvis, hvis du måske har behov for en henvendelse om tidsbestilling uden for vores åbningstid. Derfor har du mulighed for, at sende besked om at blive kontaktet af os med henblik på tidsaftale til tandbehandling.

Ring 86 10 06 06

eller skriv til os herunder. Vi kontakter dig telefonisk for at aftale nærmere.

OBS: Vi skal gøre opmærksom på, at meddelelelsen er sendt i SSL-format. Du skal være opmærksom på, at din mailadresse er helt korrekt, idet risikoen for at vores bekræftelse for modtagelsen af din mail ellers er i risiko for at ende hos tredjemand. Er du i tvivl, så kontakt os hellere pr. telefon.