Betaling og økonomi

Klinikkens betalingspolitik er som hovedregel at følge Sygesikringsoverenskomstens regler om afregning af tandbehandling.

Kontant betaling

Ifølge overenskomsten om tandlægehjælp mellem Regionerne og Tandlægeforeningen skal betaling ske kontant efter hver behandling. Vi følger overenskomsten som medlem af Tandlægeforeningen, og forventer betaling efter behandlingens afslutning.

Betalingsordning

Har du brug for at få en større tandbehandling, og gerne vil fordele udgiften over nogle måneder, kan vi efter individuel aftale dog eventuelt etablere en betalingsordning, som er rimelig for os begge. Ved overholdelse er betalingsordningen gebyr- og rentefri. Ordningen aftales separat mellem dig og tandlægen.

Specielle forhold

Nogle gange kan det være nødvendigt, at klinikken får en forudbetaling, hvis teknikarbejdet ude af huset er omkostningsfyldt. Ligesom det i nogle tilfælde kan være nødvendigt, hvis det er store forsikringsskader, hvor der er usikkerhed, om der gives fuld erstatning fra forsikringsselskabets side og patienten forventer, at vi bliver betalt af forsikringserstatningen, som ikke slår til.

Endvidere kan tandlægeklinikken iflg. reglerne opkræve et gebyr for udeblivelse fra en aftalt tid uden afbud. Begrundelsen for reglen er, at en klinik efterlades med et tom stol, som andre på en venteliste kunne have siddet i, hvis afbuddet efter reglerne var sket senest 2 timer før den aftalte tid. Derfor kan klinikken kompenseres.

Tilskudsmuligheder til tandbehandling

Der er flere muligheder for offentligt tilskud til tandbehandling. Tandlægeforeningen har lavet en oversigt med links, som du for børn og unge under 18 kan se her samt for voksne kan se her.