Tilsyn

Staten har oprettet forskellige kontroller af sundhedssektoren, bl.a. i régi af Styrelsen for Patientsikkerhed, som kontrollerer, at alt er sikkert for patienterne, når de benytter de respektive klinikker til behandling. De enkelte klinikker bliver tilfældigt udvalgt, og vores klinik bliver på linje med alle andre også udtaget til de kontroller, som bliver gennemført for at sikre, at patienterne får den største sikkerhed for korrekt behandling og den mindste risiko forbundet med denne.

Der gives forskellige sanktioner, som f.eks. påbud, henstillinger, reaktive tilsyn og opfølgninger. For de klinikker, hvor alt er i orden, gives bedømmelsen: “sanktion – ingen”.

Vi er blandt de forholdsvis få, som har fået denne bedømmelse som et resultat af en konsekvent og konstant opmærksomhed på, at alle forhold på klinikken er i orden.

Selvfølgelig kan en dagligdag medføre, at man kommer til at overse et forhold. Men arbejdes der hele tiden målrettet på at have opmærksomhed på at undgå dette, så vil sandsynligheden være lille for, at der slipper uhensigtsmæssigheder igennem.

Vi gør alt hvad vi kan for at I, vores dejlige patienter, kan føle jer trygge ved at bruge vores tandklinik som jeres tandlæge og ikke skal være i tvivl om, at vi aldrig vil give køb på jeres sikkerhed og velfærd hos os.

Du kan læse hele rapporten her:
https://stps.dk/tilsynsrapporter/2024/feb/aarhus-tandlaegehus-tandlaege-jette-schluetter